.

הדרך הטובה לזכות לרפואה שלימה!

סגולה קדומה, מנוסה ובדוקה

לערוך סעודה לתלמידי חכמים ביום שלישי בשבוע

לזכות הנביא הקדוש הושע בן בארי

סעודה זו מסוגלת במיוחד לרפואה שלימה, כפי שמובא בספר סגולות ישראל

"קבלה בידנו מהה"ק מרן מהריעי׳׳צ ז"ל מלובלין זי״ע באם יש לאדם חולה בתוך ביתו יקבל ע״ע אשר בעת ישוב החולה לאיתנו הראשון אזי יעשה ביום ג' הראשון מימי השבוע לנשמת הושע בן בארי סעודה עבור ת״ח ויראי ד׳ ויותר שיקבל החולה בעצמו הקבלה הנ"ל וקודם הקבלה יאמר המקבל הב׳ פסוקים מישעיה ק׳ ח׳ וכי יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידענים המצפצפים והמהגים הלא עם אל אלקיו ידרוש בעד החיים אל המתים לתורה ולתעודה אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר"

השאירו כאן שם וטלפון

ואנו נארגן עבורכם סעודה לתלמידי חכמים ביום שלישי הקרוב

ונזכיר את שמכם ואת שמות יקירכם הזקוקים לישועה

ובעזרת השם תראו ישועות גלויות.

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.